Uvjeti

Obavijest o podnošenju prigovora

 

OBAVIJEST O PODNOŠENJU PRIGOVORA

 

Sukladno članku 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača obavještavamo Ugovaratelje putovanja/Putnike da
prigovor na kvalitetu ugovorenih usluga mogu dostaviti u roku od 8 dana od dana završetka putovanja u
pisanom obliku na adresu:
A LA CARTE TRAVEL  d.o.o., turistička agencija
H. Macanovića 45
10 000 ZAGREB
ili
ili putem adrese elektroničke pošte: info@alacartetravel.hr

Upute Ugovaratelju putovanja/Putniku prilikom neispunjenja odnosno djelomičnog ispunjenja ugovorene
usluge opisane su u čl. 12. Općih uvjeta putovanja, a koji su dostupni na www.alacartetravel.hr
Potvrdu primitka prigovora dostaviti ćemo Vam bez odgađanja pisanim putem.
Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka
prigovora.

 

A La Carte Travel d.o.o. turistička agencija, H. Macanovića 45, Zagreb

U Zagrebu, siječanj, 2018.