NEWS

Newsletter

PRIJAVA I ODJAVA SA NEWSLETTERA

Nakon što se prijavite za primanje elektronskog biltena – newslettera (u daljnjem tekstu “newsletter”) društva A La Carte Travel d.o.o. turistička agencija, H. Macanovića 45, 10 000 Zagreb, putem elektroničke pošte, redovito ćete primati obavijesti o marketinškim akcijama poput posebnih ponuda, popusta i informacija o uslugama.

Ukoliko naknadno date privolu za korištenje Vaših osobnih podataka u svrhu marketinških akcija, poslane poruke će se zasnivati na Vašim individualnim interesima. Ako niste dali ili ste povukli privolu, primat ćete samo općenite neselektirane poruke tako da se zasnivaju na Vašim individualnim interesima.

Prijavu na newsletter možete otkazati u svakom trenutku kroz niže navedenu kontakt formu, na način da se obratite na adresu A La Carte Travel d.o.o. turistička agencija, Međimurska 19/III, 10 000 Zagreb, +385 (1) 46 78 831, info@alacartetravel.hr ili pak putem poveznice za otkazivanje prijave koja se nalazi na newsletteru.

Odgovorni ste za osiguranje pristupa uslugama i Vašim porukama od neovlaštenog pristupa trećih strana.Prijava na newsletterOdjava sa newslettera